Forum


ShareSansar Main Page

New Topic

nmb

Moderators: बिमलमान, Dilbert.

Post Reply

Page: 1

Author Post
Member
Registered: Nov 2017
Posts: 138
sahi ho sir..
Member
Registered: Jan 2018
Posts: 48
Location: Chabahil-7, Kathmandu
NMB लाई ४१५ मा सल्टाएर ३३३ मा FPO भरें । धेरैले मैले गलत दाउ खेलिस भने । प्रती कित्ता ८२ रुपैया फाइदा भयो । म खुसी छु । भाउ घटेर ३००- भए अझ थप्छु भनेकै हुँ । कति लाई यो मुभ सहि लाग्यो या गलत जानकारी पाउँ है ।

Post Reply

Page: 1

Sharesansar Forum Powered By Miracle Hub